Quảng Nam: Nhiều công ty cho công nhân tạm nghỉ việc


Ảnh minh họa

Tin tổng hợp: Một số công ty trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã phải cho các công nhân tạm nghỉ việc, do không nhập được nguyên liệu, không xuất được sản phẩm sang nước ngoài hoặc gặp khó khăn trong việc chi trả tiền lương cho người lao động. Cụ thể, có:

  • Công ty giày Rieker Việt Nam (KCN ĐN – ĐN) có 14.000 CNLĐ tạm nghỉ từ ngày 01.4 đến hết ngày 03.4.2020.

  • Công ty TNHH Ducksand Vina (KCN Tam Thăng) có 416 CNLĐ tạm nghỉ từ ngày 28.3.2020 đến hết ngày 19.4 và sẽ thanh toán 70% tiền lương cơ bản ký hợp đồng lao động nhưng không thấp hơn lương tối thiểu vùng.


Các công ty dự kiến sẽ ngừng hoạt động vào tháng 5.2020:

  • Công ty TNHH Fashion Garment (KCN Tam Thăng) có 1.698 CNLĐ;

  • Công ty CP Phước Kỳ Nam (KCN Thuận Yên) có 1.580 CNLĐ;

  • Công ty TNHH MTV PanKo Tam Thăng (KCN Tam Thăng)…

© 2020 Trang NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nghiepdoan@nhombancongnhan.com