• NBCN

QH nước nào họp vui như phim hài hàng đầu thế giới?

Báo Lao Động điểm lại một số phát biểu ấn tượng của những đại biểu Quốc hội từ đầu kỳ họp thứ 9 Quốc hội Khóa XIV cho đến nay...