PTT Vũ Đức Đam: "Với VN ta, chắc chắn con virút này không làm gì được"


"Dù có nhiều ca nhiễm, dù con virút này ở đâu có đáng sợ, nhưng với VN ta, chắc chắn nó không làm gì được" -PTT Vũ Đức Đam

Bạn nghĩ thế nào về lời tuyên bố khẳng định 100% này?

© 2020 Trang NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nghiepdoan@nhombancongnhan.com

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube