Phải chăng tình trạng "chuyên trách mà không chuyên nghiệp" chỉ có ở Quốc hội?


ĐBQH Lê Thanh Vân - Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội. Ảnh Quochoi.vn

Tin tổng hợp: Đại biểu Lê Thanh Vân cho rằng, việc tăng đại biểu chuyên trách như dự kiến là tốt, tuy nhiên cần tránh “chuyên trách mà không chuyên nghiệp”.


Nên có thêm chuyên gia, nhà nghiên cứu Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, sáng ngày 26.5.2020, Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội.

Đại biểu Nguyễn Sơn, (Đoàn Hà Tĩnh) cho rằng cần xây dựng bảng lương phù hợp cho đại biểu chuyên trách làm việc tại các Đoàn đại biểu và tại Quốc hội. Cần quan tâm nâng tầm của Ban công tác đại biểu của Quốc hội, để nhân dân thấy đây là chỗ dựa tin tưởng, gửi gắm những kiến nghị vào người đại biểu dân cử của mình.

Đại biểu Hoàng Đức Thắng (Đoàn Quảng Trị) cơ bản tán thành việc bảo đảm kinh phí hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội và bộ máy tham mưu, giúp việc Đoàn đại biểu Quốc hội; việc tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách... Tuy nhiên, cần nghiên cứu làm sao để để tăng cường tỷ lệ đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách hơn nữa, bởi yếu tố này rất quan trọng và có ảnh hưởng lớn đến chất lượng lập pháp.

Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính – Ngân sách Lê Thanh Vân lưu ý rằng, về việc tăng đại biểu chuyên trách lên như dự kiến là tốt, tuy nhiên lựa chọn người am hiểu, am tường và xử lý hiệu quả công việc là 2 vấn đề khác nhau.

Tính chuyên nghiệp của ĐBQH, chúng ta đừng nhấn mạnh đến số lượng, cho dù có 100% đại biểu chuyên trách mà không chuyên nghiệp thì hoạt động của Quốc hội cũng không đảm bảo được thực chất, thực quyền... đại biểu chuyên trách mà không chuyên nghiệp thì chắc chắn hiệu quả sẽ không cao” -ĐB Lê Thanh Vân.

Về phía cử tri thì lại có ý kiến dưới dạng câu hỏi: Nào có phải tình trạng "chuyên trách mà không chuyên nghiệp" này là độc quyền của QH trong hệ thống chính trị ta đâu?

© 2020 Trang NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nghiepdoan@nhombancongnhan.com

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube