Phải đóng BHXH bắt buộc

Tin tổng hợp:

Nếu sử dụng người lao động cao tuổi, thì người sử dụng lao động có thể thỏa thuận với người lao động có đủ sức khỏe kéo dài thời hạn hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới.

Đoàn Thị Vân Khánh (TP Đà Nẵng) hỏi: "Công ty tôi có lao động nữ đến tuổi về hưu nhưng thời gian đóng BHXH chưa đủ 20 năm. Sau khi được chốt sổ BHXH, lao động này xin đi làm trở lại. Xin hỏi Công ty có phải đóng BHXH cho trường hợp này nữa không?". Ban Quan hệ Lao động - Tổng LĐLĐ Việt Nam, trả lời: Theo quy định tại khoản 1 điều 4 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14-4-2017 của BHXH Việt Nam, NLĐ là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc bao gồm: Người làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả HĐLĐ được ký kết giữa đơn vị với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động; người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng (thực hiện từ ngày 1-1-2018). Theo quy định tại khoản 1 điều 167 Bộ Luật Lao động 2012 về sử dụng NLĐ cao tuổi, khi có nhu cầu, người sử dụng lao động có thể thỏa thuận với NLĐ cao tuổi có đủ sức khỏe kéo dài thời hạn HĐLĐ hoặc giao kết HĐLĐ mới.


https://nld.com.vn/cong-doan/phai-dong-bhxh-bat-buoc-20200830215805729.htm

© 2020 Trang NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nghiepdoan@nhombancongnhan.com

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube