Phó TT: Quá trình điều hành xuất khẩu gạo vừa qua có nhiều vấn đề


Hạn ngạch xuất khẩu gạo dự kiến trong tháng 5 là 400.000 tấn. Ảnh: Hoàng Hà.

Tin tổng hợp:

Trong lúc Thủ tướng yêu cầu thanh tra đột xuất việc chấp hành quy định về xuất khẩu gạo thì Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho rằng quá trình điều hành xuất khẩu gạo vừa qua có nhiều vấn đề cần phải khắc phục.

Trách nhiệm chính thuộc về Bộ Công Thương, Tài chính và các cơ quan liên quan. Ngoài ra, sự phối hợp trong quá trình thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng giữa Bộ Tài Chính và Bộ Công Thương là chưa chặt chẽ, hài hòa. Điều này ảnh hưởng lớn đến nỗ lực của Chính phủ, Thủ tướng trong việc vừa phòng chống dịch vừa tập trung phát triển sản xuất, đảm bảo an ninh lương thực, đảm bảo đời sống của người dân.

PTT đánh giá việc mua dự trữ gạo không đạt mục tiêu và tiến hành rất chậm. Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương và Bộ Tài Chính nghiêm túc rút kinh nghiệm về việc phối hợp triển khai nhiệm vụ được Chính phủ giao.

Trước đó, trong bối cảnh dịch Covid-19 và đảm bảo an ninh lương thực, Bộ Công Thương đề xuất chỉ xuất khẩu 800.000 tấn gạo, chia đều cho 2 tháng 4 và 5. Đề xuất này được Thủ tướng đồng ý.

Sau đó, Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) tiến hành nhận mở tờ khai hải quan cho đợt xuất khẩu gạo 400.000 tấn trong tháng 4. Lần mở tờ khai này nhanh chóng hết hạn ngạch chỉ sau vài tiếng. Nhiều doanh nghiệp tồn đọng gạo ở cảng nhưng không kịp mở tờ khai, cũng không thể xuất khẩu.

Nhiều doanh nghiệp cho rằng thiếu công khai, minh bạch trong việc làm thủ tục hải quan và đăng ký mở tờ khai hải quan khi xuất khẩu gạo.

Hiện tại, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu tạm ứng trước hạn ngạch 100.000 tấn gạo từ hạn ngạch xuất khẩu trong tháng 5 để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp hiện có gạo tồn đọng tại cảng nhưng chưa mở được tờ khai hải quan.

Bộ Tài chính được giao rà soát lại quy trình, thủ tục trong việc mở tờ khai Hải quan, đảm bảo công khai, minh bạch, không để xảy ra tiêu cực, trục lợi chính sách.

Trong chiều 20/4/2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Thanh tra Chính phủ thanh tra đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác quản lý Nhà nước về xuất khẩu gạo trong thời gian qua. Trong quá trình thanh tra, việc xuất khẩu gạo diễn ra bình thường.

© 2020 Trang NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nghiepdoan@nhombancongnhan.com

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube