Phó CTN trình Quốc hội phê chuẩn Công ước 105 của ILO về xóa bỏ lao động cưỡng bức


Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh. Ảnh QH

Tin tổng hợp: Ngày 20.5.2020, Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thừa ủy quyền Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày tờ trình Quốc hội phê chuẩn gia nhập Công ước số 105 của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) về Xóa bỏ lao động cưỡng bức.


Tờ trình nêu rõ (nguyên văn đăng báo trong luồng):

Với chủ chương nhất quán về hội nhập kinh tế quốc tế và sự hoàn thiện của hệ thống pháp luật thời gian qua, việc xem xét gia nhập Công ước số 105 tại thời điểm hiện nay là chín muồi và hết sức cần thiết.

Sự cần thiết gia nhập Công ước số 105 khẳng định quyết tâm và nỗ lực của Việt Nam trong quá trình thực thi các cam kết liên quan đến lao động trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và thực hiện nghĩa vụ của Việt Nam với trách nhiệm là quốc gia thành viên ILO.

Thảo luận tại hội trường Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cho rằng: Các ý kiến của đại biểu đánh giá về sự cần thiết của Công ước 105 thể hiện sự nhất quán quan điểm của Đảng và Nhà nước ta trong việc ban hành các chính sách đổi mới về chính trị, kinh tế và xã hội. Nhưng cũng với từng bước, đây là một nội dung rất quan trọng trong đổi mới chính trị có lộ trình.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng khẳng định đây là thông điệp truyền đi mạnh mẽ về việc Việt Nam tiếp tục tôn trọng và bảo đảm các quyền, nghĩa vụ cơ bản của người lao động theo tuyên bố của Tổ chức ILO.

© 2020 Trang NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nghiepdoan@nhombancongnhan.com

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube