Pháp viện trợ 2 triệu Euro cho Việt Nam và 4 nước ASEAN khác chống dịch Covid-19


Tin tổng hợp: Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) đã cung cấp một gói hỗ trợ công tác phòng chống đại dịch Vũ Hán Covid-19 trị giá 2 triệu euro (2,19 triệu USD) cho một số nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Theo một tuyên bố chung được công bố chiều 01/5/2020, gói hỗ trợ tài chính của AFD sẽ được phân bổ cho 5 nước ASEAN, gồm Việt Nam, Campuchia, Lào, Myanmar và Philippines, nhằm tăng cường công tác giám sát, chẩn đoán và củng cố hệ thống ứng phó với đại dịch Covid-19 tại các nước này.

Với khoản viện trợ trên, AFD hy vọng rằng các phòng thí nghiệm ở 5 quốc gia trên sẽ tăng cường năng lực trong giai đoạn ứng phó đại dịch Covid-19 như có thêm các trang thiết bị, các bộ xét nghiệm virus Covid-19, đồ bảo hộ dành cho các nhân viên y tế...

© 2020 Trang NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nghiepdoan@nhombancongnhan.com

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube