NLĐ nghỉ việc riêng vẫn hưởng nguyên lương trong trường hợp nào?


Ảnh minh họa

Tin tổng hợp: Người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương và phải thông báo với người sử dụng lao động trong những trường hợp sau đây:

  • Kết hôn: nghỉ 3 ngày;

  • Con đẻ, con nuôi kết hôn: nghỉ 1 ngày;

  • Cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi; cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi chết: nghỉ 03 ngày.

Như vậy, so với quy định hiện hành, Bộ Luật Lao động 2019 bổ sung thêm trường hợp người thân qua đời (gồm cha nuôi, mẹ nuôi; cha nuôi, mẹ nuôi của vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi) thì người lao động được nghỉ 03 ngày.


Ngoài quy định trên, NLĐ có thể thoả thuận với người sử dụng lao động để nghỉ không hưởng lương.

Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2021 và thay thế Bộ luật Lao động 2012 .