• NBCN

NLĐ chỉ được Chính phủ hỗ trợ khi Cty không còn tiền trả lương do đại dịch Covid-19


Người lao động phải hội đủ nhiều điều kiện mới được hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Ảnh minh họa (Nam Dương)

Tin tổng hợp: Để được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ, người lao động (NLĐ) phải thuộc đối tượng tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng của dịch Covid-19, cần phải hội đủ nhiều điều kiện.


Ngày 29.4.2020, UBND TPHCM đã ban hành Quyết định số 1562/UBND-KT “Về việc triển khai chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ trên địa bàn thành phố”: Sẽ hỗ trợ đối với đối tượng bị giảm sâu thu nhập, mất việc, thiếu việc làm, gặp khó khăn, không bảo đảm mức sống tối thiểu, chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19;

Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội cùng chia sẻ trách nhiệm trong việc bảo đảm đời sống của NLĐ. 

Việc hỗ trợ phải bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách.

Với người được hưởng 2 chế độ hỗ trợ trở lên theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND của HĐND TPHCM, thì chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ cao nhất.
Mức hỗ trợ tối đa cho NLĐ phải tạm hoãn HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương do dịch COVID-19 là 1,8 triệu đồng/người/tháng trong không quá 3 tháng. Ảnh minh họa. Ảnh: Nam Dương

Việc thực hiện các chính sách hỗ trợ cho NLĐ được đảm bảo từ ngân sách Nhà nước, nguồn tài chính hợp pháp của Công ty xổ số kiến thiết TPHCM.

Đối với NLĐ tạm hoãn thực hiện HĐLĐ hoặc nghỉ việc không hưởng lương, để được hưởng hỗ trợ cần đủ các điều kiện sau:

  1. Thời gian tạm hoãn thực hiện HĐLĐ hoặc nghỉ việc không hưởng lương phải trong thời hạn của HĐLĐ từ 1 tháng liên tục trở lên trong thời gian từ 1.4.2020 đến 30.6.2020 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện HĐLĐ hoặc nghỉ việc không hưởng lương từ 1.4.2020 đến 1.6.2020.

  2. Đang tham gia BHXH bắt buộc đến thời điểm ngay trước khi tạm hoãn thực hiện HĐLĐ hoặc nghỉ việc không hưởng lương.

  3. Làm việc tại doanh nghiệp không có doanh thu hoặc không còn nguồn tài chính để trả lương (sau khi đã sử dụng các quỹ dự phòng tiền lương, nguồn lợi nhuận sau thuế, và các nguồn tài chính hợp pháp khác của doanh nghiệp số dư đến hết ngày 31.3.2020) do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Mức hỗ trợ 1,8 triệu đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ được tính theo thời gian thực tế tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương theo hàng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch, tính từ ngày 1.4.2020 và không quá 3 tháng.

Trường hợp đã được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND của HĐND TPHCM (1 triệu đồng/tháng), nếu đủ điều kiện hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP thì được bổ sung 800.000 đồng/tháng (bảo đảm không quá 1,8 triệu đồng/tháng).