Nhiệm vụ trọng tâm thứ 5 của ngành Công Thương năm 2020 là gì?


Tin tổng hợp: Sáng 27/12/2019, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và chủ trì hội nghị.    


Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, báo cáo: Năm 2019 đã chứng kiến các kết quả tích cực, khi 12/12 chỉ tiêu chung của Chính phủ đề ra đều đã đạt và vượt mức. Tổng kết sắp tới của Chính phủ, Thủ tướng sẽ có những xác định và khẳng định về những tầm vóc, ý nghĩa của những thành tựu này”.


Tuy nhiên, còn nhiều vấn đề đang đặt ra cho ngành Công Thương để tiếp tục giải quyết và khắc phục những tồn tại, bất cập trong chiến lược phát triển, công tác điều hành, tham gia điều hành trong quản lý kinh tế ngành, cũng như quản lý nhà nước, nhiệm vụ liên quan đến thể chế, pháp luật:

Năm 2020 là năm quyết định, có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc kết thúc Chiến lược 10 năm của đất nước, cũng như trong Kế hoạch 5 năm của nhiệm kỳ của Chính phủ và Quốc hội... Mục tiêu không chỉ hoàn thành kế hoạch năm 2020 mà hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu của cả Chiến lược và Kế hoạch 5 năm. Đây được coi là nhiệm vụ dài hạn gắn với nhiệm vụ Chiến lược, lẫn cả mục tiêu trong trung, ngắn hạn của năm 2020, đặc biệt đối phó với cục diện chung của trong nước và thế giới sẽ là những nhiệm vụ hàng đầu”. Trần Tuấn Anh

Để thực hiện yêu cầu này, Bộ Công Thương cần nhìn nhận và đánh giá thực chất những vấn đề đang là nút thắt trong hoạt động phát triển ngành Công Thương. Từ đó có giải pháp xử lý và tháo gỡ:


Thứ nhất, tập trung giải quyết những vướng mắc trong việc chậm trễ chuyển đổi cơ cấu công nghiệp, xuất nhập khẩu theo hướng bền vững của khu vực và toàn cầu. Việc tái cơ cấu trong lĩnh vực công nghiệp diễn ra chậm, chưa thực sự hình thành được các ngành công nghiệp mũi nhọn, có vai trò dẫn dắt công nghiệp hóa, hiện hóa của đất nước. Liên kết và hợp tác trong cùng một ngành, giữa các ngành còn chưa phát triển. Hiệu quả thu hút và quản lý, sử dụng đàu tư nước ngoài còn chưa hiệu quả, còn nhiều vấn đề cần tháo gỡ và xử lý trong thời gian tới.


Thứ hai, lĩnh vực xuất nhập khẩu còn nhiều chiều rộng, mức độ phát triển về chiều sâu chưa tương xứng với nỗ lực với yêu cầu. “Yêu cầu bức thiết hơn bao giờ hết là phải tiếp tục phát triển bền vững thị trường nước ngoài, dựa trên cơ sở tăng cường năng lực cạnh trạnh trên cơ sở tái cơ cấu lại nền công nghiệp, để đảm bảo khả năng tham gia thị trường quốc tế một cách bền vững”.


Thứ ba, cần có những quyết sách phát triển thị trường nội địa bền vững, gắn với bảo vệ quyền lợi của thị trường doanh nghiệp sản xuất, phân phối và người tiêu dùng với những yêu cầu của hội nhập.


Thứ tư, cần có cơ chế chính sách thúc đẩy sự phát triển thương mại điện tử, kinh tế số, gia tăng nhanh quy mô thị trường trên không gian mạng, tạo môi trường lớn hơn cho thành phần nền kinh tế phát triển.


Thứ năm, việc triển khai thực hiện tốt các cam kết hội nhập, đặc biệt là các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.


Năm 2019 đã chứng kiến sự gia tăng nhanh chóng nhiều xung đột thương mại giữa trực tiếp của Việt Nam, các doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác khu vực trên thế giới. Chưa bao giờ số lượng điều tra về chống chống bán phá giá, cuộc tranh chấp thương mại khác với hàng hóa, sản phẩm của Việt Nam, doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế tăng nhanh như vậy. Điều đó cho thấy VN phải đặc biệt tập trung vào trong việc tổ chức thực thi các cam kết hội nhập trên những nền tảng để xử lý kinh tế thương mại, hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp, chủ thể khác của nền kinh tế trong quá trình phát triển bền vững ở thị trường quốc tế.


Vì vậy, trong năm 2020, Đề án tăng cường quản lý nhà nước và chống lẩn tránh phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ (Đề án 824) sẽ phải đi vào thực thi với sự tham gia sâu rộng của toàn bộ các hệ thống chính trị... Tăng cường quản lý nhà nước nói chung về chống gian lận thương mại, từ đó có biện pháp cụ thể, tạo sự tương tác kết dính chặt chẽ hơn nữa cộng đồng doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước, giữa khu vực trong và các đối tác trong khu vực, quốc tế”.


Bộ trưởng giao nhiệm vụ cho các đơn vị trong toàn ngành Công Thương có phương thức đổi mới, bám sát phương châm nhiệm vụ năm 2020 mà Chính phủ nêu ra, với tư tưởng chỉ đạo “kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”.


Nghe đâu sẽ có thêm dự luật cấm cười (mọi kiểu) khi đọc tin từ chính phủ.© 2020 Trang NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nghiepdoan@nhombancongnhan.com

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube