Nhiều doanh nghiệp dệt may cắt giảm lao động


Nhiều doanh nghiệp dệt may chuyển sang may khẩu trang

Tin tổng hợp: Theo Hội Dệt may - Thêu đan TP HCM, trong 6 tháng đầu năm 2020, ngành dệt may TP chịu ảnh hưởng lớn bởi dịch Covid-19, thị trường đầu ra gặp khó khăn.

Sau khi nguồn cung bị gián đoạn từ Trung Quốc, các đơn vị trong ngành tiếp tục gặp khó tại thị trường Hàn Quốc, châu Âu và Mỹ do ảnh hưởng bởi các biện pháp phong tỏa kinh tế. Do nhu cầu sụt giảm cùng tình trạng đóng cửa của các thị trường lớn, làm cho số lượng đơn hàng xuất khẩu giảm khoảng 25% trong tháng 4 và hơn 30% trong tháng 5. Kéo theo toàn ngành sụt giảm tăng trưởng hơn 10%, trong đó ngành may trang phục giảm 16,6%.

Có khoảng 20% doanh nghiệp (DN) dệt may tạm ngưng hoạt động do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Hiện nay một số DN có dấu hiệu cắt giảm lao động và cơ cấu lại hoạt động sản xuất, nhiều DN vẫn chưa có đơn hàng, chủ yếu sản xuất các đơn hàng và tiêu thụ sản phẩm cũ.

© 2020 Trang NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nghiepdoan@nhombancongnhan.com