Nhiều địa phương tiếp tục đóng cửa trường ngăn dịch Corona Vũ Hán


Ảnh minh họa

Các địa phương thông báo đóng cửa trường

đến hết ngày 15.02.2020:

 • Thanh Hóa

 • Long An

 • Đồng Tháp

đến hết ngày 16.02.2020:

 • Hải Phòng

 • Quảng Ninh

 • Thái Bình

 • Hải Dương

 • Cà Mau

 • Quảng Nam

 • Cần Thơ

 • Trà Vinh

 • Quảng Trị

 • Hậu Giang

 • Hà Nội

 • TP HCM

 • Đà Nẵng


© 2020 Trang NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nghiepdoan@nhombancongnhan.com

 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube