Nhiều địa phương cho học sinh nghỉ học đến hết 23-02-2020


Tin tổng hợp: Do tình hình dịch bệnh và để ngăn ngừa lây lan, nhiều địa phương đã quyết định đóng cửa trường thêm 1 tuần nữa.

Một số nơi đã chính thức có thông báo cụ thể hoãn ngày tựu trường đến 24-02-2020:

  • Hà Nội

  • Thanh Hóa

  • Đà Nẵng

  • TP HCM cho học sinh nghỉ đến hết tháng 02-2020.

© 2020 Trang NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nghiepdoan@nhombancongnhan.com