Những trường hợp vi phạm nào sẽ bị sa thải đúng luật?


Tin tổng hợp: Sa thải là hình thức xử lý kỷ luật nặng nhất đối với người lao động. Để bảo vệ doanh nghiệp cũng như người lao động, pháp luật quy định khá rõ những hành vi bị sa thải.

Điều 125 Bộ Luật Lao động 2019 có hiệu lực từ 01-01-2021 liệt kê các hành vi áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải như sau:

 • Trộm cắp tại nơi làm việc;

 • Tham ô tại nơi làm việc;

 • Đánh bạc tại nơi làm việc;

 • Cố ý gây thương tích tại nơi làm việc;

 • Sử dụng ma tuý tại nơi làm việc;

 • Tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ;

 • Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động;

 • Có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động;

 • Quấy rối tình dục tại nơi làm việc được quy định trong nội quy lao động; (mới bổ sung)

 • Đã bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương mà tái phạm trong thời gian chưa xóa kỷ luật;

 • Đã bị xử lý kỷ luật cách chức mà tái phạm trong thời gian chưa xóa kỷ luật;

 • Tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong 30 ngày hoặc 20 ngày cộng dồn trong 365 ngày tính từ ngày đầu tiên tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng.

So với quy định hiện hành tại điều 126 Bộ Luật Lao động 2012, Bộ luật mới đã bổ sung thêm hành vi khiến người lao động bị sa thải. Đó chính là hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc.

Điều 3.9 Bộ luật này quy định: Quấy rối tình dục tại nơi làm việc là hành vi có tính chất tình dục của bất kỳ người nào đối với người khác tại nơi làm việc mà không được người đó mong muốn hoặc chấp nhận. Nơi làm việc là bất kỳ nơi nào mà người lao động thực tế làm việc theo thỏa thuận hoặc phân công của người sử dụng lao động.


Đây được xem là giải pháp thiết thực và là sự tiến bộ của pháp luật để tạo tâm lý ổn định, thoải mái khi làm việc cho người lao động, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công việc.

© 2020 Trang NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nghiepdoan@nhombancongnhan.com

 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube