• NBCN

Những hành vi nào được quy là quấy rối tình dục nơi làm việc?


Ảnh minh họa.

Tin tổng hợp: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định quy định về chính sách đối với lao động nữ và bảo đảm bình đẳng giới.

Theo dự thảo Nghị định, quấy rối tình dục tại nơi làm việc là hành vi có tính chất tình dục của bất kỳ người nào đối với người khác tại nơi làm việc, mà không được người đó mong muốn hoặc chấp nhận.

Quấy rối tình dục bao gồm: Hành động, cử chỉ có tính chất tình dục; ngôn ngữ, tài liệu trực quan đề cập cụ thể, miêu tả hoặc liên quan đến hoạt động tình dục. Hoặc, đề nghị, yêu cầu, gợi ý đổi quan hệ tình dục lấy sự đánh giá ưu ái hoặc sự hứa hẹn công việc, lương, thưởng.

Nơi làm việc là bất kỳ địa điểm nào mà người lao động thực tế làm việc theo thỏa thuận hoặc phân công của người sử dụng lao động.

Bao gồm cả những địa điểm hay những việc có liên quan đến công việc như các hoạt động xã hội, hội thảo, tập huấn, chuyến đi công tác chính thức, bữa ăn liên quan đến công việc, hội thoại trên điện thoại liên quan đến công việc, các hoạt động giao tiếp liên quan đến công việc qua phương tiện điện tử.

Theo dự thảo Nghị định, người sử dụng lao động phải quy định về phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc trong nội quy lao động.

Nội quy về phòng, chống quấy rối tình dục, bao gồm những nội dung như nghiêm cấm hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc; quy định cụ thể và chi tiết các hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc phù hợp với đặc điểm của người sử dụng lao động.

Nội quy phòng, chống quấy rối tình dục cũng bao gồm việc bảo vệ bí mật, danh dự, uy tín, nhân phẩm, an toàn cho nạn nhân bị quấy rối tình dục, người tố cáo và người bị tố cáo. Và có hình thức xử lý kỷ luật đối với người thực hiện hành vi quấy rối tình dục hoặc người tố cáo sai sự thật.

Khi xuất hiện việc khiếu nại, tố cáo về hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc, người sử dụng lao động phải kịp thời ngăn chặn và có biện pháp bảo vệ bí mật, danh dự, uy tín, nhân phẩm, an toàn cho nạn nhân bị quấy rối tình dục, người tố các và người bị tố cáo. Và, bồi thường thiệt hại cho nạn nhân nếu như có tố cáo về hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc mà không tiến hành ngăn chặn, xử lý.

Về phía người lao động thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc; tham gia xây dựng môi trường làm việc không quấy rối tình dục.

Đồng thời ngăn cản, tố cáo mọi hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc cho tổ chức, cá nhân có thẩm quyền.