• NBCN

Những Cty lớn phỏng vấn tuyển dụng không chỉ hỏi về công việc


Phần lớn các công ty công nghệ đều đưa ra những câu hỏi về những vấn đề kỹ thuật để xem ứng viên có phù hợp với vị trí công việc cần tuyển người không. Tuy nhiên, tại buổi phỏng vấn của một số Cty đa quốc gia nổi tiếng, bạn sẽ gặp những câu hỏi ra ngoài phạm vi kỹ thuật của công việc đang tuyển. Ví dụ như hãng Apple, khi hỏi về một đề tài kỹ thuật sẽ đưa ra câu hỏi tiếp theo: “Thế nhưng làm thế nào mà bạn có thể làm cho nó tốt hơn?”.

Tờ Business Insider (thông qua trang Glassdoor) đã liệt kê một số câu hỏi tiêu biểu nằm ngoài kỹ thuật mà Apple từng hỏi các ứng viên tiềm năng:

 1. Hãy nói về một điều bạn đã từng làm trong cuộc đời và điều này thực sự làm bạn tự hào?

 2. Hãy kể về những thất bại của bạn và bạn học được gì từ chúng?

 3. Hãy mô tả một vấn đề mà bạn thấy thú vị và cách bạn giải quyết vấn đề đó?

 4. Hãy giải thích với 1 đứa bé 8 tuổi một modem/router là gì và chức năng của nó?

 5. Điều gì đã làm nên bạn như ngày hôm nay?

 6. Bạn có 100 đồng tiền xu nằm trên mặt bàn, mỗi cái đều có mặt sấp và mặt ngửa. Trong số này, 10 đồng xu có mặt ngửa ở trên, 90 đồng xu có mặt sấp ở trên. Bạn không thể cảm thấy, nhìn thấy hoặc có bất kỳ cách nào để biết các đồng xu đang có mặt nào ở trên. Hãy chia số đồng xu này ra 2 chồng khác nhau làm sao chúng có cùng các mặt ngửa giống nhau ở mỗi chồng?

 7. Bạn muốn làm điều gì trong 5 năm tiếp theo?

 8. Tại sao bạn muốn làm việc tại Apple và bạn sẽ bỏ lỡ điều gì trong công việc hiện tại nếu Apple tuyển dụng bạn?

 9. Hãy mô tả bản thân mình; điều gì làm bạn phấn khích?

 10. Bạn chạy thử máy nướng bánh như thế nào?

 11. Nếu chúng tôi tuyển dụng bạn, bạn muốn tập trung làm điều gì để có những cải tiến, thay đổi?

 12. Có 3 chiếc hộp, một chiếc chỉ đựng quả táo, một chiếc chỉ đựng quả cam, chiếc còn lại chứa cả táo lẫn cam. Tuy nhiên, 3 chiếc hộp này đều bị dán nhãn nhầm. Bạn hãy mở chỉ 1 hộp nhưng không được nhìn vào hộp này và lấy ra một quả. Sau khi nhìn được quả này là quả gì, bạn có thể ngay lập tức dán nhãn chính xác cho các hộp?

 13. Bạn đã từng bao giờ bất đồng với quyết định của lãnh đạo và cách bạn tiếp cận giải quyết những bất đồng như nào? Hãy nêu ra một ví dụ cụ thể và giải thích cách bạn xử lý những bất đồng này? Kết quả cuối cùng là gì và những cá nhân (có liên quan đến những bất đồng này) sẽ nói về bạn như nào ngày hôm nay?

 14. Tại sao chúng tôi lại phải tuyển dụng bạn?

 15. Bạn có sáng tạo không? Điều gì sáng tạo mà bạn có thể nghĩ đến?

© 2020 Trang NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nghiepdoan@nhombancongnhan.com