Những công việc nào có ảnh hưởng xấu đến chức năng sinh sản của lao động nữ?


Lao động nữ làm các công việc theo danh mục đề xuất, khi họ đã biết về quy định và đồng ý trước khi làm việc. Ảnh: HỒNG ĐÀO

Tin tổng hợp: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang dự thảo Thông tư ban hành danh mục 38 nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản của lao động nữ.


Dự thảo đề xuất các công việc:

 • cán kim loại nóng (trừ kim loại màu);

 • trực tiếp luyện quặng kim loại màu (đồng, chì, thiếc, thủy ngân, kẽm, bạc);

 • đốt lò luyện cốc;

 • lắp đặt giàn khoan trên biển;

 • các công việc phải mang vác trên 50 kg;

 • đổ bê-tông dưới nước;

 • thợ lặn;

 • lái xe lửa (trừ xe lửa có chế độ vận hành tự động hóa cao, các tàu chạy trong nội đô, tuyến du lịch)…


Ngoài ra, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng đề xuất thêm các công việc có ảnh hưởng xấu với lao động nữ trong thời gian có thai hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi như: các công việc ở môi trường lao động bị ô nhiễm bởi điện từ trường nằm ngoài giới hạn cho phép theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh lao động (công việc ở các đài phát sóng tần số radio, đài phát thanh, phát hình và trạm radar, trạm vệ tinh viễn thông). Dự thảo nêu rõ :

Người sử dụng lao động cần phổ biến quy định đến người lao động (NLĐ), chỉ sử dụng lao động làm các công việc theo danh mục khi họ đã biết về quy định và đồng ý trước khi làm việc.

Đồng thời, cung cấp đầy đủ thông tin về tính chất nguy hiểm, nguy cơ, yêu cầu của công việc để NLĐ lựa chọn và phải bảo đảm điều kiện an toàn, vệ sinh lao động cho NLĐ theo quy định của pháp luật hiện hành.

© 2020 Trang NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nghiepdoan@nhombancongnhan.com

 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube