• NBCN

Những điều cấm cán bộ, công chức, viên chức khi dùng Facebook


Tin tổng hợp: Quyết định số 1847/QĐ-TTg cấm cán bộ công chức viên chức dùng Facebook:

  1. Không được đăng thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận;

  2. Không được đăng tải thông tin dâm ô, đồi trụy;

  3. Không được đăng tải, phát tán thông tin tuyên truyền chống nhà nước;

  4. Không được đăng tải thông tin gây rối trật tự công cộng;

  5. Không được đăng tải, phát tán thông tin vu khống người khác;

  6. Không được đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật về sản phẩm, hàng hóa;

  7. Không được đăng tải bí mật công tác, bí mật nhà nước;

  8. Không được đăng tải thông tin phiến diện, một chiều;

  9. Không được giới thiệu tên, đăng tải hình ảnh đơn vị công an.

Luật an ninh mạng 2018 và Thông tư quy định về Cách ứng xử của CAND bổ trợ cho những điều cấm nói trên, đặc biệt là điều cấm số 8.