Những đối tượng giáo viên nào cần thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo?


Ảnh minh họa.

Tin tổng hợp: Giáo viên chưa đạt chuẩn trình độ theo quy định nhưng còn ít hơn 7 và 8 năm công tác vẫn không phải đi học nâng chuẩn trình độ theo yêu cầu. Nghị định 71/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở sẽ có hiệu lực từ 18-8-2020. Theo Nghị định, chỉ những đối tượng dưới đây cần thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo:

  • Giáo viên mầm non chưa có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên, tính từ ngày 01-7-2020 còn đủ 7 năm công tác (84 tháng) đến tuổi được nghỉ hưu theo quy định;

  • Giáo viên tiểu học chưa có bằng cử nhân giáo viên tiểu học tính từ ngày 01-7-2020 còn đủ 8 năm công tác (96 tháng) đối với giáo viên có trình độ trung cấp, còn đủ 7 năm công tác (84 tháng) đối với giáo viên có trình độ cao đẳng đến tuổi được nghỉ hưu theo quy định;

  • Giáo viên trung học cơ sở chưa có bằng cử nhân giáo viên tính từ ngày 01-7-2020 còn đủ 7 năm công tác (84 tháng) đến tuổi được nghỉ hưu theo quy định.

Như vậy, giáo viên chưa đạt chuẩn trình độ theo quy định nhưng còn ít hơn 7 năm công tác (đối với giáo viên mầm non và giáo viên tiểu học có trình độ cao đẳng; giáo viên trung học cơ sở chưa có bằng cử nhân) và 8 năm công tác (đối với giáo viên tiểu học có trình độ trung cấp) vẫn không phải đi học nâng chuẩn trình độ theo yêu cầu.

© 2020 Trang NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nghiepdoan@nhombancongnhan.com

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube