Nhóm bạn công nhân Anh Quốc

Video dưới đây được thực hiện bởi Nhóm bạn công nhân tại Anh Quốc khi nói những thay đổi của bộ luật lao động 2019 tại Việt Nam bởi hai Hiệp định thương mại lớn mà Việt Nam đã ký kết.


Thứ nhất là Hiệp định tự do thương mại giữa Liên minh Châu Âu và Việt Nam EU-Vietnam Free Trade Agreement (EVFTA) và Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP).


Tiếp theo là giới thiệu mục đích và lý do sự ra đời của Nhóm bạn công nhân Anh Quốc đến mọi người.




© 2020 Trang NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nghiepdoan@nhombancongnhan.com