• NBCN

Nhóm ứng viên việc làm nào có mức lương chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ COVID-19?


Nhóm ứng viên cấp cao có mức lương chịu ảnh hưởng nhất từ dịch COVID-19. Ảnh: Lê Hoa

Báo cáo về “Thị trường Nhân sự 2021: Cơ hội việc làm – Thách thức trong tuyển dụng và Mức lương hiện hành của người lao động” của Navigos Group cho thấy: 50% nhóm ứng viên cấp cao có mức lương chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ COVID-19.


Bản báo cáo cho thấy:

Có 26% ứng viên tham gia cho biết họ bị cắt giảm lương ở nhiều mức khác nhau, từ 10% - 50% so với trước khi có dịch COVID-19. 74% ứng viên còn lại cho biết mức lương họ chia sẻ trong bảng khảo sát này không bị thay đổi.

Nhóm ứng viên cấp cao, cụ thể là ban điều hành, cấp tổng giám đốc/phó tổng giám đốc là nhóm chịu ảnh hưởng nhiều nhất bởi COVID-19. Theo đó, 40% người tham gia khảo sát thuộc nhóm ứng viên này cho biết mức lương của họ bị cắt giảm ở nhiều tỷ lệ khác nhau. Nhóm giám đốc/phó giám đốc là nhóm xếp thứ hai chịu ảnh hưởng khi có đến 32% cho biết họ bị cắt giảm lương.

Mặc dù khảo sát được thực hiện trong thời kỳ COVID-19, có đến hơn 50% người tham gia khảo sát vẫn thể hiện sự lạc quan nhất định về triển vọng nền kinh tế của Việt Nam. Theo đó, có 17% cho biết nền kinh tế sẽ tăng trưởng mạnh, 35% cho biết nền kinh tế sẽ tiếp tục được giữ vững. 31% cho rằng nền kinh tế sẽ suy giảm và 17% không đưa ra ý kiến.

Thống kê cho thấy có sự chênh lệch giữa các cấp bậc về sự lạc quan tăng trưởng. Theo đó:

Sự lạc quan lại tỷ lệ nghịch với cấp bậc. Cấp càng cao thì sự lạc quan về tăng trưởng càng giảm so với các cấp thấp hơn.

Theo đó, có đến 58% nhóm ứng viên mới ra trường đi làm cho biết họ lạc quan về kinh tế Việt Nam sẽ giữ vững ổn định hoặc tăng trưởng. 53% nhóm trưởng nhóm/giám sát có cùng ý kiến này; nhóm trưởng phòng/phó phòng cũng chiếm đến ½ chia sẻ cùng quan điểm.

Đối với ban điều hành, cấp tổng giám đốc/phó tổng giám đốc, có 51% cho rằng nền kinh tế sẽ ổn định và tăng trưởng. Tuy nhiên bên cạnh đó có đến 35% cho rằng sẽ suy giảm. 38% nhóm ứng viên thuộc cấp giám đốc/phó giám đốc; 37% trưởng phòng/phó phòng cũng đồng tình về sự suy giảm này. Chỉ 30% nhóm trưởng nhóm/giám sát và 22% nhóm ứng viên mới ra trường cho biết họ nghĩ rằng nền kinh tế sẽ suy giảm trong năm tới.

Việc phát hành bản báo cáo về thị trường nhân sự năm 2021 này của Navigos Group nhằm giúp cho các doanh nghiệp trở nên cạnh tranh hơn trong việc thu hút và giữ chân nhân sự giỏi. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng có cơ sở để điều chỉnh mức lương dựa trên thực tế của thị trường. Ngoài ra, báo cáo này cũng có thể giúp doanh nghiệp một lần nữa hiểu rõ các yếu tố quan trọng của ứng viên khi họ gia nhập công ty hoặc rời bỏ tổ chức.

Một số các đề xuất của Navigos Group như: Cải tiến, xây dựng cơ chế lương thưởng cạnh tranh dựa trên thực tế của thị trường và tiềm lực của doanh nghiệp. Cải tiến, xây dựng chế độ phúc lợi xã hội có giá trị thực tiễn đối với người lao động. Hiểu rõ đội ngũ quản lý cấp trung và cấp cao để từ đó xây dựng các cơ chế lương, thưởng và các chế độ phúc lợi phù hợp với từng nhóm đối tượng. Xây dựng, cải tiến lộ trình về nghề nghiệp cho đội ngũ nhân viên, qua đó xây được các cơ chế tăng lương, thưởng một cách hợp lý cho từng nhóm đối tượng.

© 2020 Trang NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nghiepdoan@nhombancongnhan.com

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube