Nhân viên Microsoft Nhật Bản được nghỉ hẳn 3 ngày cuối tuần


Cty Microsoft Nhật Bản, thuộc tập đoàn Microsoft, được thành lập từ năm 1986 và đặt tại Shinagawa, Tokyo. Ảnh: AP

Tin tổng hợp: Quyết định của Microsoft Nhật Bản cho 2300 nhân viên nghỉ hẳn 3 ngày cuối tuần chẳng những không làm giảm kết quả hoạt động của công ty mà còn khiến năng suất lao động tăng 40%.

Đây là nỗ lực giúp nhân viên công ty cân bằng giữa cuộc sống và công việc. Dù nghỉ cả ngày thứ sáu nhưng nhân viên vẫn được trả lương đầy đủ; và chi phí cho thời gian nghỉ lễ khác trong năm không hề bị ảnh hưởng. Kết quả cho thấy: - có 92,1% nhân viên thích quy chế làm việc 4 ngày/tuần;

- năng suất lao động tăng lên 39,9%;

- 25,4% nhân viên xin nghỉ ít hơn trong tháng; và

- tiết kiệm 23,1% tiền điện văn phòng;
© 2020 Trang NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nghiepdoan@nhombancongnhan.com