• NBCN

Nhân viên không tham gia công đoàn - Cty yêu cầu viết đơn nghỉ việc là đúng hay sai luật?


Theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam thì việc tham gia Công đoàn là hoàn toàn tự nguyện, dựa trên ý muốn của người lao động.


Chỉ khi người lao động tham gia công đoàn thì họ mới phải đóng phí hàng tháng, còn bạn nếu không tham gia thì không phải đóng phí, vì vậy, việc công ty tự ý trừ lương của bạn và yêu cầu bạn viết đơn xin nghỉ việc là không đúng với Điều lệ công đoàn, pháp luật lao động.


Trong trường hợp này, theo điều 214 Bộ Luật Lao Động cải sửa 2019, bạn có thể:

  • Làm đơn khiếu nại lần đầu gửi đến giám đốc công ty bạn để được yêu cầu giải quyết,

  • Sau khi có phản hồi chính thức nếu bạn không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu này thì bạn có quyền khiếu nại với Chánh Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi công ty đóng trụ sở.

© 2020 Trang NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nghiepdoan@nhombancongnhan.com