Nhà nước phạt nặng dịch vụ xuất khẩu lao động và người lao động xuất khẩu trong tình huống nào?


Ảnh minh họa

Tin tổng hợp: Nghị định số 28/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15.4.2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng:


Người lao động đi làm việc ở nước ngoài và một số đối tượng khác liên quan sẽ bị phạt tiền từ 80-100 triệu đồng và buộc phải về nước nếu có một trong các hành vi:

  • Ở lại nước ngoài trái phép khi hết hạn hợp đồng lao động;

  • Bỏ trốn khỏi nơi đang làm việc theo hợp đồng mà không phải do bị cưỡng bức lao động;

  • Sau khi nhập cảnh vào nước tiếp nhận lao động mà không đến nơi làm việc theo hợp đồng.


Ngược lại, sẽ phạt tiền từ 150-200 triệu đồng các doanh nghiệp dịch vụ

  • Không hoàn trả các khoản chi phí mà người lao động đã nộp cho doanh nghiệp dịch vụ do không đưa được người lao động đi làm việc ở nước ngoài;

  • Thu, quản lý, sử dụng tiền ký quỹ của người lao động không đúng quy định…


Phạt tiền từ 180-200 triệu đồng và đình chỉ hoạt động đến 6 tháng các doanh nghiệp dịch vụ đối với một trong các hành vi như:

  • Sử dụng Giấy phép hoạt động của doanh nghiệp khác để tổ chức đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài;

  • Cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của doanh nghiệp mình….


© 2020 Trang NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nghiepdoan@nhombancongnhan.com