Nguồn nhân lực chất lượng VN quá thấpTin tổng hợp:Việt Nam báo cáo có tỷ lệ thất nghiệp thấp, nhưng đối với tình hình lao động việc làm có tay nghề trong nước, so với thế giới, thì tỷ lệ thất nghiệp vẫn chiếm tỷ lệ cao.


Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập sâu rộng đang mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng đối mặt với những thách thức lớn của lao động nước ta hiện nay. Vì vậy tại buổi tọa đàm “Lao động việc làm - Vấn đề hôm nay” do Báo Lao động tổ chức ngày 13/12/2019, ông Bùi Sỹ Lợi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội cho rằng, phải giải quyết bài toán dạy nghề":

Chất lượng nguồn nhân lực hiện nay đang đặt ra thách thức quá trình hội nhập kinh tế quốc tế... Tỷ lệ lao động qua đào tạo của chúng ta là 60%, nhưng chất lượng nguồn nhân lực phân loại như quốc tế chỉ đạt 25%. Rõ ràng, chỉ có 1/4 lực lượng lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật. Nguồn nhân lực không đồng đều giữa các ngành được coi là thách thức lớn với chúng ta.

© 2020 Trang NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nghiepdoan@nhombancongnhan.com

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube