Nghị viện châu Âu ra nghị quyết cứng rắn với Trung Quốc trong vấn đề Hong Kong


Tin tổng hợp: Nghị viện châu Âu (EP) ngày 19/6/2020 đã bỏ phiếu thông qua với 565 phiếu thuận, 34 phiếu chống và 62 phiếu trắng

Nghị quyết yêu cầu Liên minh châu Âu (EU) đưa Trung Quốc ra Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) nếu Bắc Kinh áp đặt luật an ninh quốc gia mới đối với Hong Kong, đồng thời kêu gọi khối này sử dụng đòn bẩy kinh tế để răn đe Trung Quốc.

Mục đích của nghị quyết này là phản đối luật an ninh quốc gia của TQ mà châu Âu, Australia và Mỹ cho rằng sẽ làm xói mòn nguyên tắc “một nước, hai chế độ” vốn đang chi phối quyền tự trị của Hong Kong.

Trong nghị quyết, EP “kêu gọi EU và các quốc gia thành viên cân nhắc, trong trường hợp luật an ninh mới được áp dụng, nộp đơn kiện lên ICJ”, cơ quan pháp lý cao nhất của Liên hợp quốc có trụ sở ở La Haye, Hà Lan.

Nghị quyết cũng kêu gọi EU cân nhắc các lệnh trừng phạt kinh tế có thể đối với Trung Quốc. Theo đó, EP “cho rằng EU nên sử dụng đòn bẩy kinh tế của khối để thách thức sự đàn áp của Trung Quốc đối với nhân quyền bằng các biện pháp kinh tế”.

Mặc dù các nghị quyết của EP không có giá trị ràng buộc, song những tín hiệu chính trị mà các nghị quyết này đưa ra có thể đóng vai trò định hướng chính sách.

Theo kế hoạch, các nhà lãnh đạo của các thể chế thuộc EU và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường sẽ tổ chức hội nghị cấp cao trực tuyến vào ngày 22/6/2020.

© 2020 Trang NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nghiepdoan@nhombancongnhan.com

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube