Nghỉ việc trước thời hạn, NLĐ cần lưu ý những vấn đề gì?

Updated: Oct 28, 2020

25/10/2020 16:00 GMT+7

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động là quyền của người lao động (NLĐ) . Tuy nhiên, khi nghỉ việc, NLĐ phải báo trước để không ảnh hưởng tới quyền lợi của mình. NLĐ muốn chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) trước thời hạn cần lưu ý các vấn đề dưới đây.


Căn cứ pháp lý: Bộ Luật Lao động 2012.

Điều kiện để chấm dứt HĐLĐ trước thời hạn

NLĐ có thể chấm dứt HĐLĐ trước thời hạn nếu đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:

Điều kiện 1: Đơn phương chấm dứt HĐLĐ trước thời hạn trong những trường hợp sau đây:

– Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong HĐLĐ;

– Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong HĐLĐ;

– Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động;

– Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện HĐLĐ;

Nghỉ việc trước thời hạn, NLĐ cần lưu ý những vấn đề gì? - Ảnh 1.

NLĐ có thể chấm dứt HĐLĐ trước thời hạn nếu đáp ứng được các điều kiện theo quy định.


– Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước;

– Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền;

– NLĐ bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người làm việc theo HĐLĐ xác định thời hạn và một phần tư thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa được hồi phục.

Điều kiện 2: NLĐ thỏa thuận với NNSDLĐ về việc chấm dứt HĐLĐ trước thời hạn và được NSDLĐ đồng ý. Thời điểm chấm dứt HĐLĐ trong trường hợp này do các bên tự thỏa thỏa thuận với nhau.

Tuân thủ thời hạn báo trước khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ

Khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ, NLĐ phải báo cho NSDLĐ biết trước:

– Ít nhất 3 ngày làm việc đối với các trường hợp (1), (2), (3) và (7) kể trên;

Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2021 của công chức, viên chức, NLĐ

– Ít nhất 30 ngày nếu là HĐLĐ xác định thời hạn; ít nhất 03 ngày làm việc nếu là HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng đối với các trường hợp (4), (5) kể trên;

– Đối với trường hợp (6), thời hạn báo trước cho NSDLĐ được thực hiện theo thời hạn do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền chỉ định.

Nghĩa vụ của NLĐ khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật

NLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ không đúng quy định (không thuộc trường hợp được đơn phương chấm dứt HĐLĐ, vi phạm thời hạn báo trước) bị coi là đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật.

Theo đó, khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật:

– NLĐ sẽ không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho NSDLĐ nửa tháng tiền lương theo HĐLĐ.

– Nếu vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho NSDLĐ một khoản tiền tương ứng với tiền lương của NLĐ trong những ngày không báo trước.

– Trường hợp trong quá trình làm việc cho NSDLĐ, NLĐ được đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề, đào tạo lại ở trong nước hoặc nước ngoài từ kinh phí của NSDLĐ, kể cả kinh phí do đối tác tài trợ cho NSDLĐ theo hợp đồng đào tạo nghề với NSDLĐ, NLĐ phải hoàn trả chi phí đào tạo cho NSDLĐ theo thỏa thuận đã giao kết trong hợp đồng đạo tạo nghề;

Chi phí đào tạo bao gồm các khoản chi có chứng từ hợp lệ về chi phí trả cho người dạy, tài liệu học tập, trường, lớp, máy, thiết bị, vật liệu thực hành, các chi phí khác hỗ trợ cho người học và tiền lương, tiền đóng BHXH, BHYT cho người học trong thời gian đi học. Trường hợp NLĐ được gửi đi đào tạo ở nước ngoài thì chi phí đào tạo còn bao gồm chi phí đi lại, chi phí sinh hoạt trong thời gian ở nước ngoài.


PV