Ngưng hoạt động đôi tàu SNT1- SNT2 Nha Trang - Sài Gòn


Nhiều tàu lửa tuyến thống nhất và tàu địa phương đã phải ngừng hoạt động vì đại dịch Covid 19 - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Tin tổng hợp: Kể từ ngày 30-3-2020, ngành đường sắt sẽ cho tạm ngừng thêm 2 đôi tàu lửa chạy tuyến Sài Gòn - Nha Trang và ngược lại.

Cũng kể từ ngày 30-3-2020, đôi tàu SE7 và SE8 chạy tuyến Hà Nội - Sài Gòn (và ngược lại) cũng sẽ ngừng chạy cho đến khi có thông báo mới. Đôi tàu lửa SE9 và SE10 chạy tuyến Hà Nội - Sài Gòn và ngược lại cũng đã tạm ngừng hoạt động kể từ ngày 26-3-2020.

Trước đó, đôi tàu chạy tuyến Sài Gòn - Đà Nẵng và ngược lại cũng đã phải tạm ngừng hoạt động. Theo đó, tàu SE22 (xuất phát từ ga Sài Gòn) đã ngừng hoạt động từ ngày 19-3-2020 đến ngày 28-4-2020. Còn tàu SE21 (xuất phát từ ga Đà Nẵng vào) ngừng hoạt động kể từ ngày 20-3-2020 đến 29-4-2020. 


Còn đôi tàu địa phương SPT2 và SPT1 chạy tuyến Sài Gòn - Phan Thiết và ngược lại, vào các ngày thứ 6, thứ 7 và chủ nhật hàng tuần, cũng phải ngừng hoạt động kể từ ngày 20-3-2020 đến ngày 26-4-2020.

Theo Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn, do dịch Covid-19 nên khách đi tàu giảm mạnh. Vì vậy, các doanh nghiệp vận tải đường sắt đã được Tổng công ty Đường sắt VN chấp thuận cho tạm ngừng hoạt động nhiều đôi tàu thống nhất và tàu địa phương.

Riêng với hành khách đã mua vé đi các tàu nhưng bị tạm ngừng hoạt động, lãnh đạo ga Nha Trang cho biết: Tất cả các điểm bán vé sẽ có trách nhiệm giải quyết trả lại tiền cho khách trả vé hoặc chuyển cho khách đi các tàu còn lại theo nhu cầu của hành khách. Việc đổi, trả vé đều không thu phí của hành khách.

© 2020 Trang NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nghiepdoan@nhombancongnhan.com

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube