• NBCN

Ngư dân đánh bắt gần bờ ở xã Duy Hải (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) trúng đậm mùa cá cơm