top of page
  • Writer's pictureNBCN

Người lao động không đạt KPI, doanh nghiệp có được trừ lương không?


KPI được hiểu là chỉ số đánh giá hiệu quả công việc, là công cụ đo lường, đánh giá hiệu quả công việc. Vậy khi người lao động không đạt KPI, doanh nghiệp có được trừ lương?


KPI thường được thể hiện qua số liệu, tỷ lệ, chỉ tiêu định lượng, nhằm phản ảnh hiệu quả hoạt động của các nhóm hoặc bộ phận của doanh nghiệp. Các chỉ số KPI giúp doanh nghiệp theo dõi, đánh giá được việc thực hiện công việc của người lao động một cách minh bạch, rõ ràng, cụ thể, công bằng nhờ các số liệu cụ thể. Dựa trên mức độ hoàn thành KPI, doanh nghiệp sẽ thực hiện các chế độ thưởng khác nhau cho từng cá nhân người lao động.

Ngoài ra, KPI còn giúp người lao động hiểu được mức độ hoành thành công việc, tạo động lực để họ làm việc và phấn đấu thực hiện mục tiêu nhất định.

Không đạt KPI, doanh nghiệp có được trừ lương người lao động hay không?

Ngoài việc đặt ra cơ chế thưởng khi hoàn thành các chỉ tiêu KPI, nhiều doanh nghiệp còn quy định cả cơ chế phạt đối với nhân viên của mình. Theo đó, tùy vào mức độ không hoàn thành nhiệm vụ mà người lao động sẽ bị trừ một số tiền nhất định.

Tuy nhiên, việc làm này là không đúng quy định của pháp luật bởi theo Bộ luật Lao động năm 2019, chỉ có duy nhất một trường hợp được trừ lương người lao động:

Theo quy định tại Điều 129 của Bộ luật này,

Người sử dụng lao động chỉ được khấu trừ tiền lương của người lao động để bồi thường thiệt hại do làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị, tài sản của người sử dụng lao động .

Như vậy, nếu vì người lao động không hoàn thành nhiệm vụ mà trừ lương cứng của người đó là trái luật. Trường hợp khấu trừ lương không đúng quy định, doanh nghiệp sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 12/2022/NĐ-CP. Theo Khoản 2 Điều 17 Nghị định 12, tùy vào số lượng người lao động bị vi phạm mà người sử dụng lao động sẽ bị phạt theo các mức sau:

  • Vi phạm từ 1 - 10 người lao động: Phạt 5 - 10 triệu đồng.

  • Vi phạm từ 11 - 50 người lao động: Phạt 10 - 20 triệu đồng.

  • Vi phạm từ 51 - 100 người lao động: Phạt 20 - 30 triệu đồng.

  • Vi phạm từ 101 - 300 người lao động: Phạt 30 - 40 triệu đồng.

  • Vi phạm từ 301 người lao động trở lên: Phạt 40 - 50 triệu đồng.

bottom of page