top of page
 • Writer's pictureNBCN

Người lao động được nghỉ việc riêng bao nhiêu lần trong năm?


Ngoài ngày nghỉ lễ, tết, nghỉ hằng năm thì pháp luật còn cho phép người lao động được nghỉ việc riêng để giải quyết các công việc cá nhân.


Những trường hợp nghỉ được hưởng nguyên lương


Theo quy định tại khoản 1, Điều 115 Bộ LLĐ 2019, NLĐ được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương trong trường hợp:

 • Kết hôn (nghỉ 3 ngày);

 • Con đẻ, con nuôi kết hôn (nghỉ 1 ngày);

 • Cha đẻ, mẹ đẻ chết (nghỉ 3 ngày);

 • Cha nuôi, mẹ nuôi chết (nghỉ 3 ngày);

 • Cha đẻ, mẹ đẻ của vợ hoặc chồng chết (nghỉ 3 ngày);

 • Cha nuôi, mẹ nuôi của vợ hoặc chồng chết (nghỉ 3 ngày);

 • Vợ hoặc chồng chết (nghỉ 3 ngày);

 • Con đẻ, con nuôi chết (nghỉ 3 ngày).

Quy định này không giới hạn số lần nghỉ việc riêng trong của người lao động. Pháp luật không chỉ giới hạn lý do nghỉ việc riêng do bản thân hoặc người thân kết hôn hoặc người thân chết, người lao động vì các lý do cá nhân khác cũng có thể xin nghỉ việc riêng, miễn sao được người sử dụng lao động đồng ý.


Những trường hợp nghỉ không hưởng lương


Trên cơ sở kế thừa tinh thần của Bộ LLĐ 2012, BLLĐ năm 2019 tiếp tục quy định NLĐ được nghỉ không hưởng lương 1 ngày khi:

 • Ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại chết;

 • Anh, chị, em ruột chết;

 • Cha hoặc mẹ kết hôn;

 • Anh, chị, em ruột kết hôn.

Khi nghỉ việc không lương trong các trường hợp trên, NLĐ bắt buộc phải thông báo cho NSDLĐ biết về sự kiện này.


Ngoài ra, NLĐ cũng có thể thỏa thuận với NSDLĐ để nghỉ không hưởng lương. Do đó, NLĐ có thể xin nghỉ nhiều hơn số ngày mà luật quy định hoặc xin nghỉ vì những lý do riêng khác nếu NSDLĐ đồng ý.


Mặt khác, pháp luật cũng không quy định về tối đa số ngày nghỉ không hưởng lương nên NLĐ có thể nghỉ không hưởng lương theo số ngày đã thỏa thuận mà không bị giới hạn, miễn sao được NSDLĐ chấp nhận.


Phải tạo điều kiện cho NLĐ nghỉ việc theo quy định


Trong trường hợp người thân trong gia đình chết hoặc kết hôn mà NLĐ đã thông báo thì NSDLĐ phải tạo điều kiện cho NLĐ nghỉ việc theo quy định.


Nếu NSDLĐ không cho NLĐ nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương theo đúng quy định pháp luật sẽ bị phạt tiền từ 2 triệu - 5 triệu đồng (theo điểm a, khoản 1, Điều 17 Nghị định 28/2020/NĐ-CP).


Riêng trường hợp NLĐ muốn nghỉ không hưởng lương theo thỏa thuận, NSDLĐ được quyền đồng ý hoặc từ chối đề nghị xin nghỉ của NLĐ mà không bị coi là vi phạm pháp luật.


Từ những phân tích trên, có thể thấy, quy định về nghỉ việc riêng, nghỉ không lương từ năm 2021 có sự thay đổi theo hướng có lợi hơn dành cho NLĐ.

bottom of page