Người lao động được cho nghỉ làm vì dịch virus Corona có được hưởng lương?


Tin tổng hợp: Để phòng tránh lây lan dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Corona trong trường học, nhiều địa phương đã chọn giải pháp tạm thời cho học sinh nghỉ học. Quyết định này nhận được sự đồng thuận của phụ huynh, nhằm múc đích bảo vệ sức khỏe cho học sinh. Theo đó, nhiều giáo viên cũng được nghỉ trong thời gian này.

Bên cạnh đó, một số đơn vị, doanh nghiệp đã cho người lao động nghỉ việc để phòng tránh dịch bệnh.


Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Đặng Thị Vân Thịnh - Đoàn luật sư Hà Nội cho biết, theo quy định tại khoản 3, Điều 98, Bộ Luật Lao động 2012 thì trường hợp người lao động được cho nghỉ việc do có dịch virus Corona thì vẫn được hưởng lương do ngừng việc.


Theo Luật sư, Điều 98, bộ Luật Lao động quy định trong trường hợp phải ngừng việc, người lao động được trả lương như sau: Nếu vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động, người lao động hoặc vì các nguyên nhân khách quan khác nhau như thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa, di dời địa điểm theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế thì tiền lương ngừng việc do 2 bên thỏa thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do chính phủ quy định.


Mức lương tối thiểu vùng được quy định tại NĐ 90/2019/NĐ-CP, theo đó có 4 mức là 4.420.000 đồng, 3.920.000 đồng,   3.430.000 đồng, 3.070.000 đồng trên 1 tháng, cho từng vùng I, II, III, IV.

© 2020 Trang NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nghiepdoan@nhombancongnhan.com

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube