Ngăn chặn sự lây truyền của virus corona trong môi trường lớp học, giảng đường bằng cách nào?


Tin tổng hợp: Một số biện pháp đơn giản phòng lây bệnh:

  • Nhà trường cần khử trùng lớp, vệ sinh bàn ghế, đảm bảo các điều kiện vệ sinh phòng bệnh (nước sạch và xà phòng);

  • Khử trùng các nắm cửa, công tắc điện, nút giật nước bồn cầu, nút bấm thang máy, lan can, thành ghế, đồ chơi cho trẻ mầm non...;

  • Hướng dẫn học sinh, sinh viên, giáo viên và phụ huynh về cách thức phòng bệnh, ngăn ngừa lây nhiễm;

  • Học sinh không tụ tập, bắt tay, ôm hôn... phải giữ khoảng cách khì trò chuyện với nhau, phải che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi bằng khủy tay áo;

  • Mọi người đều phải thường xuyên rửa tay bằng xà phòng đúng cách.

© 2020 Trang NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nghiepdoan@nhombancongnhan.com

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube