Ngành Tài Chính ra chỉ thị Chống Chạy Chức, Chạy Quyền


Bộ Tài Chính yêu cầu giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ. Ảnh minh hoạ.

Tin tổng hợp: Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ban hành Chỉ thị số 04/CT-BTC về việc

 • Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính đối với công chức, viên chức;

 • Tăng cường kiểm soát quyền lực, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong công tác quản lý cán bộ và thực thi công vụ;

 • Chống chạy chức, chạy quyền tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu cấp ủy và thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính phải có biện pháp

 • Giám sát, phòng ngừa các biểu hiện độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa dân, thờ ơ, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của nhân dân;

 • Định kiến với người góp ý, phê bình;

 • Trực tiếp, mượn danh hoặc cung cấp tài liệu cho người khác để nói, viết, đăng tin, bài sai sự thật nhằm đề cao tập thể, cá nhân mình hoặc hạ thấp uy tín của tập thể, cá nhân khác trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội;

 • Nghiêm cấm các biểu hiện, hành vi tham nhũng, hối lộ dưới mọi hình thức.

 • Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra công vụ để kịp thời chấn chỉnh các vi phạm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với công chức, viên chức vi phạm quy chế, quy trình nghiệp vụ, quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, nhũng nhiễu, thờ ơ, vô cảm trong quá trình thực thi công vụ;

 • Xử lý nghiêm, khách quan với công chức, viên chức vi phạm theo quy định của pháp luật.

Chỉ thị cũng nêu rõ cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị là người chịu trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác quản lý công chức, viên chức tại đơn vị; Nghiêm túc thực hiện và công khai, minh bạch các quy định liên quan đến công tác quản lý cán bộ,

kiên quyết không để xảy ra sai phạm, tiêu cực như trong thời gian qua.

© 2020 Trang NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nghiepdoan@nhombancongnhan.com

 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube