• NBCN

Ngành tài chính cắt giảm kinh phí hội nghị, đi công tác, ngân sách tiết kiệm được 49,3 ngàn tỉ đồng


Theo Bộ Tài chính, việc tiết kiệm kinh phí hội nghị, công tác phí trong và ngoài nước, tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác, cùng với một số giải pháp khác đã giúp ngân sách Nhà nước năm 2020 tiết kiệm được 49,3 ngàn tỉ đồng.

Trong năm 2020, Bộ Tài chính đã trình cấp thẩm quyền cho phép thực hiện những biện pháp như yêu cầu tiết kiệm 70% kinh phí hội nghị, công tác phí trong và ngoài nước và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác.

Đây là thông tin được Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết tại hội nghị tổng kết công tác tài chính - ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021, diễn ra ngày 08-01-2021. Ngành tài chính trong năm 2020 cũng đã trình cấp có thẩm quyền việc chưa thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và lương hưu từ ngày 01-7-2020 nhằm chia sẻ khó khăn với nhà nước và người lao động; yêu cầu các địa phương chủ động điều hành ngân sách địa phương, trường hợp hụt thu thì phải chủ động sử dụng dự phòng ngân sách, quỹ dự trữ tài chính, tăng thu, tiết kiệm chi và các nguồn hợp pháp khác và cắt giảm các nhiệm vụ chi theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. Qua đó, tổng số kinh phí đã cắt giảm, tiết kiệm được của ngân sách trung ương là 49,3 ngàn tỉ đồng.

Đây là con số khá lớn, gần bằng gói hỗ trợ 62 ngàn tỷ đồng của chính phủ trong trận đại dịch Vũ Hán. Hãy tính nhẫm xem mức tiết kiệm này nếu được thực hiện trong hơn nửa thế kỷ qua sẽ là bao nhiêu? Có phải VN bị trôi đi ngần đó tiền thuế từ sức lao động của dân chỉ bởi truyền thống suy nghĩ đó là"tiền chùa"?

© 2020 Trang NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nghiepdoan@nhombancongnhan.com