New Zealand hợp tác giáo dục nghề nghiệp với Việt Nam


Quang cảnh buổi lễ ký kết thỏa thuận hợp tác trong GDNN & phát triển kỹ năng.

Tin tổng hợp: Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (GDNN; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) vừa ký kết thỏa thuận hợp tác với Cơ quan Hợp tác liên chính phủ New Zealand về phát triển GDNN và kỹ năng nghề.

New Zealand tuy là quốc gia có quy mô dân số nhỏ song kinh tế - xã hội rất phát triển và có hệ thống GDNN mềm dẻo, linh hoạt, đáp ứng thị trường lao động với sự gắn kết giữa các cơ sở GDNN với doanh nghiệp hết sức chặt chẽ. Những kinh nghiệm về phát triển GDNN và kỹ năng nghề của New Zealand đáng để Việt Nam nghiên cứu và có những vận dụng phù hợp phát triển hệ thống GDNN Việt Nam.

Bà Wendy Matthews, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam cho biết Chính phủ New Zealand luôn mong muốn được chia sẻ với Việt Nam những thách thức cũng như kinh nghiệm trong phát triển GDNN của New Zealand, từ đó giúp Việt Nam phát triển GDNN và hình thành nguồn nhân lực có kỹ năng. Điểm quan trọng trong hệ thống giáo dục đào tạo, GDNN New Zealand chính là có khung trình độ quốc gia (NZQF) với gần 30 năm xây dựng, cập nhật và hoàn thiện đáp ứng ngày một đầy đủ theo yêu cầu thay đổi ngành nghề đào tạo, thay đổi về việc làm, thị trường lao động.

Bên cạnh đó, vai trò các hiệp hội ngành, nghề, lĩnh vực rất quan trọng trong việc phát triển khung trình độ quốc gia, kết nối GDNN với doanh nghiệp, các ngành công nghiệp, chuẩn hóa và công nhận trình độ kỹ năng của người lao động.