Nam Định: Hàng trăm nhà giáo, người lao động ngoài công lập bị nợ lương


Các trường mầm non tư thục đang phải tạm thời đóng cửa vì dịch Covid-19.Ảnh minh họa: Ảnh: Tất Thảo

Tin tổng hợp: Hiện trên địa bàn toàn tỉnh Nam Định có 330 nhà giáo, người lao động đang làm việc tại các trường ngoài công lập chưa được trả lương từ tháng 1-4.2020.


Báo cáo của Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định về tình hình nhà giáo, người lao động đang công tác tại các trường ngoài công lập về việc học tập trực tuyến đã gây xáo trộn kế hoạch giảng dạy, học tập của các nhà trường, đặc biệt là các trường ngoài công lập. Nguồn thu của các trường này gặp khó khăn, do đó ảnh hưởng rất lớn đến đội ngũ giáo viên đang công tác. Cụ thể, tổng số trường ngoài công lập trên địa bàn tỉnh là 17, trong đó mầm non 6 trường, trung học phổ thông 11 trường. Tổng số nhà giáo, người lao động đang làm việc tại các trường ngoài công lập là 505 người.

Đến thời điểm đầu tháng 4, tuy không có trường hợp nào bị chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng có 330 nhà giáo, người lao động đang làm việc tại các trường ngoài công lập chưa được trả lương từ tháng 1-4.2020; tổng số nhà giáo, người lao động bị hoãn hợp đồng lao động là 88 người.

Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định cùng Công đoàn ngành thống nhất nôi dung chỉ đạo các nhà trường tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động, duy trì hình thức giảng dạy online khi học sinh ở nhà, đồng thời có nghĩa vụ chi trả tiền lương cho giáo viên.

Công đoàn Giáo dục Việt Nam cùng với Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất với Chính phủ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các cơ quan liên quan có giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ kịp thời cho nhà giáo, người lao động đang công tác tại các trường công lập trên địa bàn tỉnh Nam Định nói riêng và trên toàn quốc nói chung.

© 2020 Trang NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nghiepdoan@nhombancongnhan.com

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube