• NBCN

Nếu tiếp tục cách ly, 30% công nhân Cty PouYuen phải tạm ngừng việc


Nếu từ ngày 16.4, TPHCM vẫn tiếp tục thực hiện cách ly xã hội để phòng chống dịch COVID-19, có khoảng 30% công nhân trực tiếp của Công ty PouYuen sẽ phải tạm ngừng việc hưởng lương tối thiểu vùng. Ảnh Nam Dương

Tin tổng hợp: Trong thời gian tạm ngừng việc, các công nhân Công ty TNHH PouYuen Việt Nam sẽ hưởng mức lương tối thiểu vùng theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH PouYuen Việt Nam Củ Phát Nghiệp cho biết nếu ngày 16.4.2020, TPHCM tiếp tục thực hiện việc cách ly xã hội để phòng chống dịch Covid-19, thì sẽ có khoảng 30% công nhân trực tiếp của công ty phải tạm ngừng việc cho đến khi có thông báo mới. 

Trong hai ngày (14 và 15.4.2020) công ty phải tạm dừng hoạt động sản xuất theo quyết định của Chủ tịch UBND TPHCM để đảm bảo phòng chống dịch COVID-19. Trong 2 ngày tạm dừng hoạt động sản xuất này, công ty đã tăng cường thêm nhiều trang thiết bị, biện pháp để nâng cao điều kiện an toàn, bảo đảm sức khỏe cho người lao động. Chiều ngày 13.4.2020, Công ty PouYuen cũng đã đưa ra thông báo về việc thực hiện quyết định tạm dừng hoạt động sản xuất đối với công ty của UBND TPHCM: Trong hai ngày 14 và 15.4, các nhân viên bộ phận gián tiếp vẫn đi làm việc bình thường. Theo yêu cầu của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TPHCM, từ 16.4.2020 trở đi công ty sẽ tiếp tục sắp xếp bộ phận người lao động tiếp tục luân phiên đi làm và nghỉ làm. Công nhân thực tế nghỉ sẽ do các đơn vị sắp xếp và thông báo cụ thể. Người lao động nghỉ việc được hưởng lương tối thiểu vùng (4,42 triệu đồng/tháng)…