MTTQ: Cần nâng cao chất lượng sản phẩm làng nghề để xuất khẩu ra thế giới


Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTƯ MTTQ) VN Trần Thanh Mẫn.

Tin tổng hợp: "Cần nâng cao chất lượng sản phẩm làng nghề để xuất khẩu ra thế giới" là điểm nhấn mạnh của ông Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTƯ MTTQ) Việt Nam tại buổi làm việc với Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam, nhằm nắm bắt tình hình hoạt động trong năm 2019 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2020 vào ngày 01/02/2020.


Tại buổi làm việc, ông Lê Ngọc Dũng - Chủ tịch Hội Mỹ nghệ kim hoàn đá quý Việt Nam cho biết: Hội thành lập trong thời kỳ đầu của công cuộc đổi mới, là tổ chức của những người làm nghề mỹ nghệ: Đồ gỗ, sành sứ, mây tre đan, thêu ren, kim hoàn trong phạm vi toàn quốc. Sau 30 năm đi vào hoạt động với tiêu chí đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, bảo tồn và phát huy nghề nghiệp, Hội Mỹ nghệ kim hoàn đá quý Việt Nam Việt Nam đã trở thành một ngôi nhà chung, nơi các hội viên gửi gắm tâm tư nguyện vọng, giúp hàng vạn bà con làm nghề trong cả nước ngày càng phát triển.


Chủ tịch Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý VN Lê Ngọc Dũng báo cáo tình hình hoạt động của Hội.

Hội góp phần không nhỏ vào sự phát triển chung của các Doanh nghiệp mỹ nghệ, kim hoàn, đá quý Việt Nam. Với sự hỗ trợ kịp thời của Hội, các Doanh nghiệp thành viên đã có nhiều cố gắng, đầu tư vốn, công nghệ tạo công ăn việc làm cho hàng vạn hộ gia đình, thợ thủ công, tăng cường xuất khẩu với kim ngạch hàng trăm triệu USD/năm.


Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho rằng, với bề dày truyền thống trong suốt 30 năm, Hội đã luôn hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích, đưa Hội ngày càng phát triển lớn mạnh trên khắp mọi miền Tổ quốc và luôn phát huy vai trò là tổ chức thành viên tích cực của MTTQ Việt Nam thông qua việc hưởng ứng các phong trào do Mặt trận phát động và kiểm soát các hội.

"Hiện khu vực kinh tế tư nhân của Việt Nam có khoảng trên 750.000 doanh nghiệp, tạo ra 12 triệu việc làm, đóng góp tới 43% GDP. Sự phát triển này đã và đang đi theo đúng chủ trương của Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 'Về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa'...”. -Trần Thanh Mẫn.

“Đóng góp vào những kết quả đáng khích lệ đó phải kể đến vai trò tích cực của Hội Mỹ nghệ kim hoàn đá quý Việt Nam. Hội đã góp phần nâng cao chất lượng các sản phẩm thủ công, mỹ nghệ, kim hoàn đá quý; tạo thương hiệu, uy tín để sản phẩm làm ra đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước và đến với bạn bè quốc tế”, ông Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.


Ông Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị Hội cần tiếp tục phát huy truyền thống của 30 năm qua, từ đó có thêm nhiều cách làm sáng tạo, đổi mới nhằm nâng cao chất lượng sản xuất, kinh doanh, đưa thêm nhiều hơn nữa những sản phẩm thủ công, mỹ nghệ, kim hoàn đá quý của Việt Nam xuất khẩu ra thế giới.© 2020 Trang NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nghiepdoan@nhombancongnhan.com

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube