Moody’s xếp hạng tín nhiệm quốc gia của VN ở mức Ba3 với triển vọng tiêu cực


Tin tổng hợp: Ngày 18/12/2019, Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody’s Investors Service (“Moody’s”) thông báo hạ bậc hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam xuống mức Ba3 đối với các khoản phát hành bằng đồng nội tệ, ngoại tệ và các khoản vay cao cấp không được bảo đảm, và điều chỉnh triển vọng xuống mức Tiêu Cực, kết thúc thời gian đưa hồ sơ tín dụng của Việt Nam vào diện theo dõi hạ bậc kể từ ngày 9/10/2019.


Bộ Tài chính phân tích: Moody’s đưa ra quyết định điều chỉnh giảm triển vọng tín nhiệm của Việt Nam bắt nguồn từ nhận định cho rằng vẫn tiềm ẩn rủi ro trong việc chậm trả nghĩa vụ nợ gián tiếp của Chính phủ trong bối cảnh chưa có những giải pháp rõ ràng để cải thiện công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan, cũng như tăng cường tính minh bạch về quản lý nợ được Chính phủ bảo lãnh.


Bộ Tài chính cũng nêu quan điểm: Đây là cú huých buộc VN phải đẩy mạnh cải cách thể chế và khơi thông nguồn lực để đảm bảo khả năng trả nợ, duy trì bền vững nợ công và an ninh tài chính quốc gia.


Ở vị trí người lao động phải trả nợ công cho chính phủ, bạn nghĩ thế nào về việc cải cách thể chế?


© 2020 Trang NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nghiepdoan@nhombancongnhan.com

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube