Mức thưởng Tết Nguyên Đán tại Quảng Trị cao nhất là gần 66 triệu đồng


Ảnh minh họa

Tin tổng hợp: Theo kết quả khảo sát từ 109 doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp và hợp tác xã trên địa bàn Quảng Trị:


Trong 43 doanh nghiệp có kế hoạch thưởng Tết Dương lịch năm 2020, mức thưởng cao nhất là 21,76 triệu đồng/người (tại một công ty cổ phần vốn ngoài nhà nước).


Trong 47 doanh nghiệp có kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán Canh Tý, cao nhất là 65,79 triệu đồng/người (tại một chi nhánh của công ty tư nhân đóng trên địa bàn tỉnh).


Mức thưởng Tết Nguyên đán bình quân trong 47 doanh nghiệp báo cáo có thưởng là 6,3 triệu đồng/người (cao hơn 400 ngàn đồng so với Tết Nguyên đán Kỷ Hợi - 2019).