• NBCN

Mức thưởng cao nhất dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 là 1,07 tỉ đồng


Ảnh minh họa

Mức thưởng cao nhất dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 là 1,07 tỉ đồng tại doanh nghiệp dân doanh ở TP.Hồ Chí Minh.


Theo nắm bắt thông tin, báo cáo của các cấp Công đoàn, mức lương bình quân của người lao động năm 2020 là 6,7 triệu đồng/người/tháng, giảm 8,6% so với năm 2019. Khối doanh nghiệp nhà nước vẫn có mức lương cao nhất, với trên 9 triệu đồng/tháng.

Mức lương cao nhất năm 2020 tại:

 • TP.HCM là hơn 516 triệu đồng/tháng (của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

 • Bình Dương là 497 triệu đồng/tháng;

 • Đà Nẵng là 263 triệu đồng/tháng;

 • Hà Nội là 185 triệu đồng/tháng;

 • Đồng Nai là 155 triệu đồng/tháng.

Đối với tiền thưởng dịp Tết Dương lịch 2021, khoảng 45,2% trong tổng số 62.640 doanh nghiệp có báo cáo kế hoạch thưởng Tết Dương lịch thì mức thưởng bình quân là 2,34 triệu đồng/người. Mức thưởng cao nhất dịp Tết Dương lịch năm 2021

 • TP.HCM là 990 triệu đồng tại doanh nghiệp tài chính ngân hàng có vốn đầu tư nước ngoài

 • Bình Dương là 350 triệu đồng (doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài);

 • Đà Nẵng là 83,43 triệu đồng (doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài);

 • Hà Nội là 68 triệu đồng (doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài).

Còn đối với tiền thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, khoảng 55,6% trong tổng số 62.640 doanh nghiệp báo cáo có kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán năm 2021 thì mức thưởng bình quân gần bằng 1 tháng lương (6,36 triệu đồng/người), bằng 95% so với thưởng dịp Tết Nguyên đán 2020 (6,69 triệu đồng/người).

 • Công ty quốc doanh TNHH một thành viên là 5,85 triệu đồng/người;

 • Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước là 6,76 triệu đồng/người;

 • Doanh nghiệp dân doanh là 6,05 triệu đồng/người;

 • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 6,99 triệu đồng/người.

Mức thưởng cao nhất dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 tại:

 • TP.HCM là 1,07 tỉ đồng tại doanh nghiệp dân doanh;

 • Đồng Nai là 600 triệu đồng (doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài);

 • Bình Dương là 497 triệu đồng (doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài);

 • Hà Nội là 400 triệu đồng (doanh nghiệp dân doanh);

 • Đà Nẵng là 127 triệu đồng (doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài).

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên tình hình lao động, việc làm và tiền lương, tiền thưởng của người lao động giảm so với năm 2019. Tính tổng thể cả nước, mức giảm thưởng từ 25-30%. Các doanh nghiệp trả lương, thưởng cho người lao động rất khác nhau tùy theo vị trí công việc, ngành nghề sản xuất, kinh doanh.

Mức tiền lương, tiền thưởng cao chủ yếu tập trung vào các ngành có lợi thế, ít chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 như tài chính - ngân hàng, hóa mỹ phẩm, điện tử - công nghệ thông tin, y tế...

Ngoài tiền thưởng Tết, doanh nghiệp còn nhiều hỗ trợ khác cho người lao động, như tặng quà, hỗ trợ vé tàu, xe… Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên cũng có nhiều doanh nghiệp không có thưởng Tết.