Mức lương tối đa và tối thiểu đóng BHXH năm 2020 là bao nhiêu?

20/10/2020 13:30 GMT+7

Liên quan đến chế độ, quyền lợi của người lao động (NLĐ) khi làm việc thì BHXH luôn là vấn đề được cả NLĐ và người sử dụng lao động quan tâm. Vậy mức tiền lương tháng tối đa và tối thiể đóng BHXH quy định thế nào?


Mức lương tháng tối đa đóng BHXH


Theo quy định tại Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 thì đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương và phụ cấp lương theo quy định của pháp luật về lao động.


Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động.


Trường hợp tiền lương tháng nói trên cao hơn 20 lần mức lương cơ sở thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bằng 20 lần mức lương cơ sở.

Mức lương tối đa và tối thiểu đóng BHXH năm 2020 là bao nhiêu? - Ảnh 1.

Tền lương tháng tối đa đóng BHXH đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định bằng 20 lần mức lương cơ sở.


Ngoài ra, khoản 2,3 Điều 6 Quyết định 595/QĐ-BHXH cũng quy định :


“2. Tiền lương do đơn vị quyết định

2.1. Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2017, tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là mức lương và phụ cấp lương theo quy định tại Khoản 1 và Điểm a Khoản 2 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều về HĐLĐ, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động.

Phụ cấp lương theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH là các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong HĐLĐ chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ như phụ cấp chức vụ, chức danh; phụ cấp trách nhiệm; phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thâm niên; phụ cấp khu vực; phụ cấp lưu động; phụ cấp thu hút và các phụ cấp có tính chất tương tự.

2.2. Từ ngày 01/01/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là mức lương, phụ cấp lương theo quy định tại Điểm 2.1 Khoản này và các khoản bổ sung khác theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH.

2.3. Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác, như tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật lao động, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong HĐLĐ theo Khoản 11 Điều 4 của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP.


3. Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc quy định tại Điều này cao hơn 20 tháng lương cơ sở thì mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc bằng 20 tháng lương cơ sở.”


Theo quy định nêu trên, tiền lương tháng tối đa đóng BHXH đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định bằng 20 lần mức lương cơ sở.


Mức lương tháng tối thiểu đóng BHXH


+ Đối với người lao động làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường: Bằng mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng.


Cụ thể, mức lương tối thiểu vùng năm 2020 quy định như sau:


Theo Nghị định này, mức lương tối thiểu vùng của các vùng được quy định như sau:


Vùng I: 4,42 triệu đồng/tháng;

Vùng II: 3,92 triệu đồng/tháng;

Vùng III: 3,43 triệu đồng/tháng;

Vùng IV: 3,07 triệu đồng/tháng.

Mức lương tối đa và tối thiểu đóng BHXH năm 2020 là bao nhiêu? - Ảnh 2.

Tiền lương tháng tối thiểu đóng BHXH đối với người lao động không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng.


+ Người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề): cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.


Cụ thể, năm 2020 mức đóng BHXH tối thiểu của đối tượng này như sau:


Vùng I: 4,7292 triệu đồng/tháng;

Vùng II: 4,1944 triệu đồng/tháng;

Vùng III: 3,6701 triệu đồng/tháng;

Vùng IV: 3,2849 triệu đồng/tháng.


+ Người lao động làm công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5%; công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.


A.Vũ