Một ví dụ về tuân thủ cam kết của CPTPP

Trong cam kết về bảo vệ nhà đầu tư, Canada và VN đạt được thoả thuận là Canada giúp Việt Namhuấn luyện nhân lực, nhằm hỗ trợ và khai thác 2 thương hiệu được cấp Chỉ dẫn địa lý (GI, tức geographical indication) là cà phê Buôn Ma Thuột và nước mắm Phú Quốc.

Đổi lại, Việt Nam phải có mọi điều luật và biện pháp cấm đoán (không cho phép) các loại rượu nào được mang tên là Canadian Whisky hoặc Canadian Rye Whisky mà không do Canada sản xuất. Tức là Việt Nam phải tuân thủ những cam kết về chống hàng nhái.