Một số Cty da giày Thanh Hóa đình động do thiếu nguồn nguyên liệu


Công nhân tại Cty Sakurai Việt Nam. Ảnh: Quách Du

Tin tổng hợp: Ngày 16.02.2020, một số công ty giầy da trên địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn & các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa phải cho các công nhân tạm nghỉ việc, do thiếu nguồn nguyên liệu.


Hiện nay Trung Quốc đang tập trung cao độ cho việc chống dịch virus Covid-19, nên các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu đang tạm dừng. Do đó, các Doanh nghiệp giầy da trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, chủ yếu nhập nguyên liệu từ Trung Quốc, phải cho công nhân tạm nghỉ việc.


Cụ thể, tại Công ty TNHH Sakurai Việt Nam (ở khu công nghiệp Lễ Môn, phường Quảng Hưng, TP. Thanh Hóa) đã cho gần 12.000 công nhân tạm nghỉ việc, thời gian từ ngày 14 đến hết ngày 15.022020.


Công ty TNHH giầy Rollsport Việt Nam (khu công nghiệp Hoàng Long, phường Tào Xuyên, TP. Thanh Hóa) cho các công nhân từng bộ phận nghỉ từ ngày 13.02.2020.


Ngoài ra, một số các công ty khác như; Công ty TNHH Giầy Sunjade Việt Nam, Công ty TNHH Giầy Winner Việt Nam, Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam chỉ đủ nguyên liệu duy trì sản xuất được hết tháng 2/2020.


© 2020 Trang NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nghiepdoan@nhombancongnhan.com

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube