Luật Về Hội đi ngược bước tiến của VN & trào lưu hội nhập của thế giới như thế nào?

Tại buổi toạ đàm Luật Về Hội, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan đã phát biểu về những điểm sai phạm trầm trọng của Luật Về Hội của QH VN.


© 2020 Trang NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nghiepdoan@nhombancongnhan.com

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube