Liệu CT LĐLĐ Ninh Bình được chỉ định vào BCH Đảng bộ tỉnh có vi phạm công ước ILO?


Bà Nguyễn Thị Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình trao Quyết định của Ban Bí thư Trung ương chỉ định các đồng chí tham gia BCH Đảng bộ tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh: NT

Tin tổng hợp: Ngày 9.12.2019, tại hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh Ninh Bình, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình đã công bố và trao Quyết định của Ban Bí thư Trung ương chỉ định các đồng chí tham gia BCH Đảng bộ tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí  Dương Đức Khanh, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ninh Bình được Ban Bí thư Trung ương chỉ định tham gia BCH Đảng bộ tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình cũng đã công bố và trao Quyết định của Ban Bí thư Trung ương chỉ định bà Nguyễn Thị Nhung, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Ninh Bình; ông Đặng Đức Tân, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình; ông Vũ Gia Long, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Bình tham gia BCH Đảng bộ tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2015-2020.


Nhiều người tự hỏi điều này có bị coi là hành vi can thiệp vào tổ chức công đoàn, theo quy định tại điều 2 Công ước 98 hay không?© 2020 Trang NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nghiepdoan@nhombancongnhan.com

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube