• NBCN

Liên đoàn Lao động Hà Nội phát động phong trào thi đua


Vòng tay ký kết giao ước thi đua năm 2020. Ảnh: PV báo LĐO

Tin tổng hợp: Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Hà Nội đã tổ chức trọng thể "Hội nghị Tổng kết Phong trào Công nhân viên chức lao động & hoạt động Công đoàn Thủ đô 2019" vào ngày 27.12.2019, dưới sự chủ tọa của UV Trung ương đảng kiêm CT Tổng LĐLĐ Nguyễn Đình Khang. Đồng thời, phát động phong trào thi đua năm 2020 là năm diễn ra nhiều ngày kỷ niệm lớn và sự kiện chính trị quan trọng của Thủ đô và đất nước. Theo đó, phong trào thi đua chia làm 2 đợt:


Đợt 1: Từ tháng 1.1.2020 đến 30.6.2020: Với chủ đề “Mừng Đảng quang vinh - Mừng sinh nhật Bác”, chào mừng:

  • kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03.02.1930 - 03.02.2020);

  • 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội;

  • kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2020),

  • kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2020);

  • các hoạt động chào mừng hội nghị điển hình tiên tiến, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước các cấp.

Đợt 2: Từ 01.7.2020 đến 31.12.2020: Với chủ đề “Chào mừng Đại hội thi đua yêu nước và Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, chào mừng:

  • kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929- 28.7.2020);

  • 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2.9.1945- 2.9.2020);

  • kỷ niệm 1010 năm Thăng Long- Hà Nội;

  • chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

  • Thi đua nước rút phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2020 và các chỉ tiêu kinh tế- xã hội giai đoạn 2016-2020.

Một số mục đích thi đua chính gồm: Tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động, tạo khí thế thi đua sôi nổi với tinh thần “Chủ động, sáng tạo, trách nhiệm, hiệu quả và thiết thực”.


Phát động và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động Thủ đô phải bám sát vào nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đột phá của của tổ chức Công đoàn và Thành phố, gắn phong trào thi đua với việc thực hiện chủ đề công tác năm “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở” của Tổng Liên đoàn và chủ đề năm: “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp” của thành phố Hà Nội năm 2020. 


Tổ chức các phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng từ Thành phố đến cơ sở, đến từng công nhân viên chức lao động; chú trọng các phong trào thi đua khối doanh nghiệp. Việc phát động và tổ chức các phong trào thi đua phải thiết thực, phù hợp với thực tiễn, bám sát nhiệm vụ chính trị của Thành phố, địa phương, đơn vị và tổ chức Công đoàn...


Đối với khối doanh nghiêp, nội dung thi đua tập trung đẩy mạnh hoạt động đối thoại tại nơi làm việc; nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể...


Đối với khu  vực hành chính, sự nghiệp, tiếp tục vận động Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch và chủ đề công tác năm 2020 của Thành phố. Tích cực tham gia có hiệu quả các phong trào do Thủ tướng Chính phủ phát động: “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “ Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Tiếp tục đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động xây dựng người Cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”,  “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”. Thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, trong đó đề cao vai trò, trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, giám sát  của người đứng đầu ở tất cả các cấp, các ngành...


Về mặt hình thức, Hội nghị được đánh giá là sản xuất nhiều khẩu hiệu nhất trong năm.

Về mặt tổ chức, Hội nghị thành công vượt bực về chi phí liên hoan hội họp và phong bì.

Về mặt nội dung, Hội nghị thể hiện rõ nét nhất chức năng của Tổng LĐLĐ là chăm lo cho Đảng.