Lao động Việt tại Nhật bị mất việc do dịch Covid-19 sẽ được CP Nhật Bản trợ cấp thất nghiệp


Ảnh minh họa

Tin tổng hợp: Lao động Việt tại Nhật Bản bị mất việc, nghỉ việc do dịch Covid-19 sẽ được chính phủ Nhật Bản trợ cấp nghỉ việc, trợ cấp thất nghiệp (TCTN).


Đối với những lao động/thực tập sinh (TTS) bị nghỉ việc tạm thời do doanh nghiệp (DN) tiếp nhận thu hẹp sản xuất bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19 sẽ được trợ cấp với mức từ 6.815 - 8.330 yen/người/ngày (khoảng 1,5-1,8 triệu đồng/ngày).


Khoản tiền hỗ trợ sẽ được chính phủ Nhật Bản cấp cho DN tiếp nhận để trả lương cho lao động/TTS. Đối với lao động/TTS bị mất việc do DN tiếp nhận phá sản bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19 sẽ được nhận TCTN với mức từ 6.815 - 8.330 yen/ngày (khoảng 1,5-1,8 triệu đồng/ngày), thời gian nhận trợ cấp từ 90 - 150 ngày, tùy độ tuổi.


Điều kiện để nhận được khoản trợ cấp này, trước đó người lao động/TTS cần tham gia bảo hiểm tuyển dụng.


Để làm thủ tục nhận TCTN, người lao động/TTS lấy giấy chứng nhận thất nghiệp từ DN tiếp nhận cũ và nộp hồ sơ làm thủ tục nhận TCTN tại các trung tâm dịch vụ việc làm của chính phủ Nhật Bản (Tổ chức Hello Work).

© 2020 Trang NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nghiepdoan@nhombancongnhan.com

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube